http://vest.sotin.no/Skins/Menu/link.html
Adresse: Bjødnabeen 10, 4031 Stavanger    l    E-post: siv@transportopplaering.no

Hva gjør vi

Vår hovedoppgave er å være bindeledd mellom lærlinger, våre medlemsbedrifter og opplæringsavdelingen i fylket.


Vi informerer også elever på ungdoms - og videregående skoler om yrkesvalg og hvilke muligheter de har i yrkesfag. Ved det arbeidet som kontoret utfører  økes kompetansenivået i arbeidslivet.

Ansatte

Siv Madsen, daglig leder
siv@noh.no
mob: 909 96 635
 

Lillian Vestre, opplæringskonsulent
lillian@noh.no
mob: 415 09 663


Cathrine Oftedal, opplæringskonsulent
cathrine@noh.no
mob: 900 74 168Levert av  
mangadexmangadex