http://vest.sotin.no/Skins/Menu/link.html

Hva gjør vi?

Vår hovedoppgave er å være bindeledd mellom lærlinger, våre medlemsbedrifter og opplæringsavdelingen i fylket.


Vi er et opplæringskontor for yrkessjåførfaget og logistikkfaget. Vi er lokalisert på Forus, men arbeidsområdet vårt strekker seg over hele Rogaland og enda litt til, vi er tilstede der hvor medlemsbedriftene våre holder til.
Vi følger opp yrkessjåførlærlinger og logistikklærlinger gjennom hele læretiden, fra inngåelse av lærekontrakt, til gjennomført fagprøve / kompetanseprøve.

Vi informerer også elever på ungdoms - og videregående skoler om yrkesvalg og hvilke muligheter de har i yrkesfag. Ved det arbeidet som kontoret utfører økes kompetansenivået i arbeidslivet.

Vil du bli lærebedrift i yrkessjåførfaget eller logistikkfaget, ta kontakt med oss!


Ansatte

Siv Madsen, Daglig leder
siv@noh.no
mob: 909 96 635
 

Lillian Vestre, Opplæringskonsulent
lillian@noh.no
mob: 415 09 663


Cathrine Oftedal, Opplæringskonsulent
cathrine@noh.no
mob: 900 74 168


Petter Øverland Hetland, Opplæringskonsulent
petter@noh.no
mob: 916 30 641


Levert av  
mangadexmangadex